charakterystyka zawodu pracownika biurowego

Pracownik biurowy jest zawodem interdyscyplinarnym, a obowiązki należące do osób pracujących na tym stanowisku, mogą przybierać różne formy. Zadania pracowników biurowych są ściśle uzależnione od miejsca zatrudnienia, branży oraz specyfiki danego stanowiska.

Do głównych obowiązków pracownika biurowego nazywanego również pracownikiem administracyjnym, należy organizowanie pracy związanej z funkcjonowaniem biura oraz firmy. Pracownik biurowy, którego miejscem pracy jest sekretariat, odpowiedzialny jest za kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, oraz troskę o zachowanie właściwej atmosfery. Ogólna charakterystyka zakresu obowiązków pracownika biurowego dotyczy:

  • Przygotowywania odpowiedniej dokumentacji biurowo-administracyjnej
  • Systematycznego kontaktu z interesariuszami
  • Współpracy z zarządem danej jednostki administracyjnej
  • Obsłudze mailowej, telefonicznej oraz osobistej interesantów firmy
  • Organizacji podróży służbowych, spotkań integracyjnych oraz konferencji
  • Kontroli dotyczącej zaopatrzenia biura w materiały eksploatacyjne
  • Przygotowywania sprawozdań finansowych, materiałów oraz prezentacji na potrzeby zarządu
  • Wprowadzania oraz przetwarzanie niezbędnych danych
  • Tworzenia dokumentacji zewnętrznej, oraz wewnętrznej
  • Przygotowywania zapytań ofertowych np. w związku z przetargami