5 ważnych cech pracownika biurowego

cechy pracownika biurowego

Pracownik obsługi klienta powinien być miły i uprzejmy, mechanik samochodowy profesjonalny i fachowy, a jaki zatem powinien być pracownik biurowy? Czy można wyszczególnić konkretne cechy osobowości, które zasadniczo wpływają na efektywność osób zatrudnianych na stanowisku pracownika biurowego?

Po pierwsze: wielozadaniowość. Praca w biurze bardzo często wiążę się z wykonywaniem kilku czynności jednocześnie, dlatego umiejętności związane z organizacją pracy własnej oraz ustalanie priorytetów są bardzo pożądane przez potencjalnych pracodawców.

Po drugie: kultura osobista i wizerunek. Osoby, które piastują stanowisko sekretarki, muszą pamiętać o nienagannej prezentacji, która niejednokrotnie wpływa na postrzeganie firmy. Kulturalne zachowanie wobec współpracowników oraz odwiedzających firmę interesantów, jest jednym z kluczowych wymagań stawianych kandydatom na stanowisko pracownika biurowego.

Po trzecie: komunikatywność. Pracownik biurowy musi sprawnie komunikować się ze współpracownikami, przełożonymi, jak i z kontrahentami. W tym przypadku wysoko cenione są umiejętności interpersonalne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Po czwarte: umiejętność łagodzenia sytuacji kryzysowych. Osoby zatrudniane w recepcji lub w sekretariacie muszą skutecznie radzić sobie z niezadowolonymi klientami firmy, którzy najczęściej wylewają swoje żale na niewinne sekretarki.

Po piąte: sumienność i koncentracja. Choć nadmiar obowiązków sprawia, że pracownicy biurowi są nader często przemęczeni i mniej efektywni, to jednak muszą pamiętać o rzetelnym sprawdzaniu dokumentów oraz o zaplanowanych przez zarząd spotkaniach.

charakterystyka zawodu pracownika biurowego

Pracownik biurowy jest zawodem interdyscyplinarnym, a obowiązki należące do osób pracujących na tym stanowisku, mogą przybierać różne formy. Zadania pracowników biurowych są ściśle uzależnione od miejsca zatrudnienia, branży oraz specyfiki danego stanowiska.

Do głównych obowiązków pracownika biurowego nazywanego również pracownikiem administracyjnym, należy organizowanie pracy związanej z funkcjonowaniem biura oraz firmy. Pracownik biurowy, którego miejscem pracy jest sekretariat, odpowiedzialny jest za kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, oraz troskę o zachowanie właściwej atmosfery. Ogólna charakterystyka zakresu obowiązków pracownika biurowego dotyczy:

 • Przygotowywania odpowiedniej dokumentacji biurowo-administracyjnej
 • Systematycznego kontaktu z interesariuszami
 • Współpracy z zarządem danej jednostki administracyjnej
 • Obsłudze mailowej, telefonicznej oraz osobistej interesantów firmy
 • Organizacji podróży służbowych, spotkań integracyjnych oraz konferencji
 • Kontroli dotyczącej zaopatrzenia biura w materiały eksploatacyjne
 • Przygotowywania sprawozdań finansowych, materiałów oraz prezentacji na potrzeby zarządu
 • Wprowadzania oraz przetwarzanie niezbędnych danych
 • Tworzenia dokumentacji zewnętrznej, oraz wewnętrznej
 • Przygotowywania zapytań ofertowych np. w związku z przetargami

wymagania

Wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko pracownika biurowego, są bardzo zróżnicowane. Do głównych czynników, które mają decydujący wpływ na oczekiwania względem pracowników biurowych, zaliczyć należy rodzaj oraz branżę danej firmy, a także charakter stanowiska. Innych umiejętności wymaga się od pracowników biurowych w dziale sprzedaży, a innych od osób zatrudnianych w dziale związanym z przygotowywaniem przetargów.

Choć wymagania są bardzo zróżnicowane, to jednak warto przedstawić kilka zasadniczych elementów, które opisują idealny profil kandydata na stanowisko pracownika biurowego. Do najpopularniejszych i najczęściej pojawiających się w ofertach o pracę wymagań zalicza się:

 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, która jest wymaganiem koniecznym, z uwagi na coraz częstsze kontakty z zagranicznymi interesariuszami
 • Mile widziana jest znajomość branży, z którą związana jest dana jednostka
 • Umiejętności organizacyjne, które ułatwią pracownikowi biurowemu zarządzanie wszelkimi pracami zleconymi przez przełożonych
 • Przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Pracownik biurowy szczególnie ten, sprawujący opiekę nad sekretariatem, jest łącznikiem pomiędzy wszystkimi działami funkcjonującymi w firmie. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za właściwe przekazywanie informacji oraz utrzymanie właściwych relacji z innymi pracownikami.

dlaczego nie każdy może pracować na tym stanowisku

Praca biurowa to zdecydowanie jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz na portalach internetowych. Jak to się dzieje, że nie jest ona dla każdego?

Naturalne predyspozycje 

W przypadku pracownika biurowego sytuacja wygląda tak, jak w przypadku każdej innej profesji. Chodzi o to, że nie każdy nadaje się do tego rodzaju zajęcia. Kto zatem powinien omijać szerokim łukiem tego rodzaju oferty pracy?

Przede wszystkim osoby bardzo kreatywne. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy, brać czynny udział w tworzeniu i promowaniu nowych produktów, może się okazać, że pracownik biurowy będzie stanowiskiem niewystarczającym. W takiej sytuacji warto od razu skierować się do działu marketingu, promocji, czy badań i rozwoju.

Kolejna grupa ludzi to osoby, które nie potrafią usiedzieć na miejscu i lubią, gdy w ich życiu cały czas coś się dzieje. Ciągle nowe wyzwania, problemy do rozwiązania to w głównej mierze domena samodzielnych specjalistów. Pracownik biurowy działa z reguły dość schematycznie.

Nie wiem, czy wiesz, ale jest również taka grupa osób, która wręcz nie cierpi pracy z maszyną np. komputerem. Takie osoby mogą znakomicie odnajdywać się przy różnego rodzaju pracach, które wymagają zdolności manualnych np. modne ostatnio produkty typu handmade. Pracownik biurowy może nie być zawodem dla nich.

kursy językowe

O tym, że nauka języków obcych jest ważna, wiemy doskonale. Już dzieci w wieku przedszkolnym uczą się obco brzmiących słów. Taka umiejętność nie tylko będzie pomocna podczas zagranicznych wakacji, ale także sprawi, że nasze szanse na rynku pracy będą większe. Dlaczego? I po co właściwie pracownikowi biurowemu język obcy? Przeczytaj koniecznie.

Autostrada do kariery

Praca biurowa to w większości przypadków zajęcie związane ze sprawną obsługą komputera. Okazuje się jednak, że może ona także łączyć się z obsługą klientów. A ci, jak wiadomo, niejednokrotnie używają innych języków niż polski. Jak zatem myślisz, w takiej sytuacji, kto ma szansę na awans jako pierwszy? Oczywiście ten pracownik biurowy, który umiejętnie posługuje się językiem obcym, a nie ten, który ma tylko taki zamiar.

Na ścieżce wiedzy

System edukacji w Polsce opiera się w dużej mierze na literaturze zagranicznej. Dotyczy to szczególnie prestiżowych uczelni wyższych. Okazuje się jednak, że nie wszystkie pozycje obowiązkowe w danej dziedzinie, zostały przetłumaczone na język polski. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko lektura oryginalnego wydania. Jak zatem nie uczyć się języków obcych.

Na trampolinie do sukcesu

Wreszcie warto podkreślić, że komunikatywna znajomość języka jest bardzo często głównym determinantem, dla którego pracownicy biurowi otrzymują pracę w zagranicznych przedsiębiorstwach. Kapitał pochodzący z zagranicy pozwala osiągać wyższe zarobki oraz brać udział w rozwojowych projektach. Wiele z nich jest realizowanych poza granicami Polski.

Najczęściej wybierany zawód

najczęściej wybierany zawód

Jak pokazują statystyki, praca biurowa to najczęściej pojawiające się hasło w wynikach wyszukiwania portali z ofertami pracy. Nic dziwnego, skoro pod tym hasłem kryje się wiele zawodów. Począwszy od obsługi klienta, poprzez biuro i zarząd, a na marketingowych kwestiach skończywszy. Jakie umiejętności w zasadzie powinien posiadać kandydat ubiegający się o pracę w biurze? O tym poniżej. Zapraszam.

Narzędzia nowej ery

Nie jest tajemnicą, iż od kilkudziesięciu już lat podstawowym narzędziem pracy w większości biur jest komputer. Dlatego koniecznością jest obsługa podstawowych programów pakietu office oraz poczty mailowej. W każdym biurze wykorzystuje się także urządzenia dodatkowe, takie jak drukarka, kopiarka, czy skaner. Do tego oczywiście dochodzą konkretne programy, dedykowane dla danego stanowiska. We wszystkich powyższych aspektach zdecydowanym ułatwieniem jest rzecz jasna umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze. Najlepiej metodą bezwzrokową, tzn. bez spoglądania na klawiaturę.

Warto pamiętać, że w większości przypadków, pracownik biurowy, poza kontaktem z komputerem, ma także styczność z innymi ludźmi. Chodzi nie tylko o bezpośredniego przełożonego, ale także współpracowników i ewentualnych petentów bądź klientów, czy nawet dostawców i podwykonawców. Dlatego otwartość i bezproblemowe nawiązywanie kontaktów jest mile widziane.